Impresum

Vydavatel této prezentace a subjekt odpovědný za obsah stránek ve smyslu tiskových práv:

Město Kurort Oberwiesenthal

Korporace veřejných práv zastoupená starostou, panem Mirko Ernstem

Městská správa

Markt 8

09484 Kurort Oberwiesenthal

Tel. +49 (0) 37348 1550-21

Fax: +49 (0) 37348 1550-28

E-mail: stadt@oberwiesenthal.de

Naše prezentace obsahuje také odkazy na další webové stránky. Nejsme zodpovědní za obsah těchto stránek.

1. Obsah textů na stránkách

Autor nepřebírá žádným způsobem záruku za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací uveřejněných na těchto stránkách. Uplatňování nároků v oblasti ručení vůči autorovi, které se vztahují k materiálním nebo pomyslným škodám, které byly zapříčiněny použitím nebo nepoužitím zveřejněných informací, případně použitím závadných a nekompletních informací, je zásadně vyloučeno, jestliže se ze strany autora nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti. Všechny informace jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje právo části stránek nebo celý jejich obsah bez oznámení změnit, doplnit, vymazat nebo zablokovat.

2. Odkazy

U přímých či nepřímých odkazů na webové stránky třetích osob, které leží mimo oblast zodpovědnosti autora, by vstoupila v platnost povinnost záruky pouze v případě, že by autor měl povědomí o obsahu těchto stránek a že by byl technicky schopen a bylo by to přijatelné, zabránit použití případného nezákonného obsahu nebo ho vyloučit. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu třetích osob neodpovídají, již neodpovídají nebo částečně neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím ostatní části dokumentu nedotčeny, co se týče jejich obsahu a platnosti. Autor tímto deklaruje, že k okamžiku propojení na odkazy těchto stránek nebyl zjištěn žádný jejich protiprávní obsah. Na aktuální a budoucí utváření těchto stránek, jejich obsah nebo původ, nemá autor žádný vliv. Proto se distancuje od obsahu všech těchto stránek, které budou změněny po umístění odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy umístěné na našich stránkách a také na cizí příspěvky v autorem zřízené knize návštěv, diskusních fórech a emailových seznamech. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které vzniknou používáním nebo nepoužíváním takto podaných informací, ručí sám poskytovatel nebo provozovatel daných stránek, na kterých byly informace zveřejněny, nikoliv ten, kdo pouze odkazuje přes odkaz na toto zveřejnění.

3. Autorská práva

Autor se vynasnaží, aby ve všech publikacích byla respektována autorská práva u použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Bude se snažit využívat vlastní vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence nebo takové, které nepodléhají licencím. Všechny ochranné známky a obchodní značky třetích osob umístěné na těchto internetových stránkách jsou použity v souladu s právě platícími německými právními předpisy, které ošetřují autorská práva zapsaného majitele. Na základě pouhého udání nelze dojít k závěru, že ochranná známka není chráněna třetí osobou! Autorská práva ke zveřejněnému a autorem vytvořenému obsahu stránek náleží autorovi stránek. Množení nebo používání na stránkách umístěných grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat

Pokud je na internetových stránkách vyžadováno uvedení osobních nebo firemních údajů (emailové adresy, jména, adresy), dochází k němu ze strany uživatele vysloveně dobrovolně.  Využití nabídek a služeb a provedení plateb za všechny nabídnuté služby lze uskutečnit, pokud je to technicky možné a přijatelné, bez udání těchto údajů, eventuelně s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymů.

5. Protiprávnost

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo částečně neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím zbývající části tohoto dokumentu nedotčeny, co se týče jejich obsahu a platnosti.