Co se doposud událo… - stavební fáze

Poté, co Rada města v roce 2010 schválila společný projekt Cíl 3, mohla být 26.4.2011 podána žádost o dotaci , O rok později obdržel  Oberwiesenthal pozitivní informaci o schválení dotace. Tak mohl projekt 13.6.2012 začít.

Kromě vypracování odpovídajících plánů k bývalému královskému saskému lesnímu úřadu a k novostavbě od architekta Kay Kadena, byla vyhlášena a zadána první výběrová řízení. Nejprve byl připraven vnější prostor a byly poraženy stromy, které mezitím vyrostly do velké výšky.

Stavba byla zahájena 8.4.2013. Nejprve v budově probíhaly bourací práce. Při nich byla na stěnách místností tří stran budovy odkryta dřevomorka, kterou jsme museli odstranit.

Po odebrání dřevěného obložení stěn v budoucích prostorách knihovny byla objevena a zajištěna výmalba stěn, která pochází z doby secese (okolo roku 1900). Pokusíme se ji zachovat našim potomkům v novém Kulturním centru.