Koncepční plán komplexu budov „Kulturního centra Oberwiesenthal“

Pro bývalou budovu královského saského lesního úřadu byl vypracován nový koncept využití. Jeho plány vytvořil  architekt Kay Kaden z Chemnitz. Stará část budovy úřadu by měla zůstat zachována zvenku a ve větší části také ve vnitřních prostorách a bude doplněna novostavbou. Jedno ze tří původních křídel staré budovy bude odstraněno a v prodloužení stávajících objektů vznikne přístavba. Ta bude v pravém úhlu doplněna další nástavbou, takže znovu vznikne trojkřídlý komplex.

V "Kulturním centrum Oberwiesenthal"  získá zázemí informační centrum, městská knihovnu a v přízemí vznikne prostor pro pořádání výstav a kulturních akcí.Kromě toho zde budou umístěny také toalety, které veřejnost bude moci volně využívat, protože budou přístupné i zvenčí. Nebude zde chybět výtah, který osobám s tělesným postižením umožní navštívit muzeum v 1. poschodí.

V expozici muzea budou čtyři větší výstavní okruhy: dějiny města, zimní sporty, Anton Günther a  William Wauer.