Zintenzivňování přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Oberwiesenthal

Od podzimu roku  2010 se setkávali zástupci českého města  Ostrova a německého města Oberwiesenthalu a společně plánovali evropský projekt „Zintenzivňování přeshraniční turistické spolupráce“. Ten by měl přiblížit  širokému publiku turistické nabídky obou měst a přispět k jejich dalšímu rozvoji. Při četných schůzkách vznikaly nosné myšlenky projektu a města se shodla na svých  společných zájmech.  

V obou městech však scházely vhodné komunální prostory, které by umožnily proměnit tu spoustu zajímavých návrhů ve skutečnost. Ani jedno z měst nemělo k dispozici prostory pro umístění hostů. Tak vznikla první myšlenka využítí historických  staveb  v obou městech. V Ostrově byl do projektu zařazen barokní zámek a v Oberwiesenthalu Královský saský lesní úřad.