Rekonstrukce

Práce na celkové rekonstrukci ostrovského zámku započaly v roce 2012.

V první fázi probíhaly bourací práce, poté objekt dostal novou střechu a po nezbytných zásazích do nosných částích podlah i krovů, vybudování výtahových šachet a rekonstrukcích rozvodů sítí se stavební firma pustila do  zednických prací v interiéru. Velké problémy nastaly se statikou obvodových zdí kolem vnitřní dvorany, kdy po odkrytí starých cementových omítek byla zjištěna destrukce částí nosného zdiva, způsobená vzlínající vlhkostí a navržená sanační opatření byla časově i technologicky značně náročná. Kromě realizace stavebních prací přináší rekonstrukce s sebou také náročnou administraci a financování, protože vzhledem k její velikosti bylo zapotřebí kumulovat více finančních zdrojů - městské a dotační. Rekonstrukce je tak rozdělena na čtyři samostatné, souběžně probíhající stavební etapy. Druhou a třetí etapu hradí v celé výši Město Ostrov, první a čtvrtá je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Součástí projektu je rekonstrukce 4. etapy zámku. Jedná se o zastřešení vnitřního prostoru nádvoří zámku, tzv. Dvorany. V nově vzniklých prostorách s moderní prosklenou střechou nad celým původním nádvořím bude v rámci projektu kromě infocentra i rozsáhlé zázemí pro konání akcí s přeshraničním přesahem - tematických výstav, workshopů a sympozií nejrůznějších zaměření. Nebude chybět ani stálá výstava připomínající průběh rekonstrukce objektu.