O projektu

Projekt je společným projektem měst Ostrov (CZ) a Kurort Oberwiesenthal (DE). Obě tato města dlouhodobě úzce spolupracují v různých oblastech přeshraniční spolupráce. Ostrov i Oberwiesenthal disponují velkým potenciálem pro turismus a cestovní ruch. Oberwiesenthal především v oblasti sportu a Ostrov v oblasti kultury. Množství přírodních krás a zajímavostí v Krušných horách jsou společným lákadlem a devizou.

Dlouhodobou snahou obou měst je přilákat turisty jak ze své, tak i ze sousední země, protože cestovní ruch na obou stranách hranice představuje důležitý ekonomický faktor. Proto obě města - Ostrov a Oberwiesenthal - spojují své síly k dosažení svého cíle - zvýšení turistické návštěvnosti.

Projekt je tedy zaměřen na rozšíření, prohloubení a zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi oběma partnery v turistické i kulturně - společenské oblasti.  V souladu s programem Cíl 3 Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 započala realizace společných aktivit, které jednotně směřují k harmonizované podpoře rozvoje cestovního ruchu společného regionu.

Obě města se rozhodla zrenovovat stávající historické objekty pro vytvoření vyhovujícího zázemí k pořádání společných výstav, sympozií a kulturních akcí a zahájila jejich rekonstrukci. Tak vzniknou dva turisticky propojené objekty, jejichž jednotná vize přinese zcela nové příležitosti ke společnému rozvoji turistického ruchu v obou, jen dvacet minut jízdy od sebe vzdálených městech.

Hlavní body probíhající spolupráce:

  • společné plánování - setkávání, komunikace a spolupráce v průběhu přípravy projektu a ve fázi jeho realizace při přípravě společných marketingových aktivit
  • společné realizace - společná realizace naplánovaných aktivit a propagačních výstupů projektu na obou stranách hranice
  • společné financování - každý partner realizuje a financuje část projektu i pro druhého partnera projektu
  • společný personál - u obou partnerů pracuje odborný personál, který zajišťuji zdárné uskutečnění cílů projektu

Při realizaci projektu je využíváno dosavadních zkušeností partnerů s různými cílovými skupinami a různými druhy marketingových aktivit. Spolupráci velmi obohacují odlišná prostředí partnerů a tyto rozdíly skýtají nebývalý prostor k inspiraci a k rozvíjení činností, které doposud v druhém městě nebyly běžné. 

Projekt je prvními krůčky na cestě k  propojení subjektů veřejného, komunitního a soukromého sektoru na základě vytváření společných vazeb a tím i k rozvoji v oblasti cestovního ruchu, kultury, volnočasových aktivit a souvisejících služeb.